Προτάσεις Κίνησης για τους πρόσφυγες στην Πάτρα

Εκτύπωση PDF

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΜΕΣΑ:

  1. Να σταματήσουν οι συλλήψεις και οι βιαιοπραγίες εις βάρος των προσφύγων.
  2. Άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για χορήγηση ασύλου.
  3. Στοιχειώδη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους διαμένοντες στον καταυλισμό με: Σίτιση, παροχή νερού, ηλεκτρικού και WC Παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας Κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες ικανές σε αριθμό για κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου πληθυσμού.
  4. Χωροθέτηση Ανοικτών Ξενώνων Φιλοξενίας

ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ:

Δημιουργία Ανοικτών Ξενώνων Φιλοξενίας

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ζητάμε:

  • Το Κοινοτικό Κέντρο Φιλοξενίας ή αλλιώς Ανοικτοί Ξενώνες Φιλοξενίας να βρίσκονται εντός του ιστού της πόλης ώστε να επιτευχθεί η ένταξη και όχι ο αποκλεισμός των προσφύγων με δυνατότητα πρόσβασή τους σε κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες, εύρεση εργασίας κλπ. Χώρος που θα βρίσκεται εκτός του ιστού της πόλης θα οδηγήσει σε φαινόμενα γκετοποίησης, και κοινωνικού αποκλεισμού του συγκεκριμένου πληθυσμού με δυσχερείς επιπτώσεις τόσο για τους κατοίκους της εκάστοτε περιοχής όσο και για τους ίδιους τους πρόσφυγες.
  • Ελεύθερη κίνηση των διαμενόντων προσφύγων εντός και εκτός του χώρου φιλοξενίας ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο των «κέντρων» που στην ουσία είναι κρατητήρια.
  • Ελεύθερη πρόσβαση φορέων που επιθυμούν να επισκεφθούν το κέντρο (π.χ. ΜΚΟ, δικηγόροι, οργανώσεις, φορείς κλπ) και δυνατότητα συνεργασίας π.χ. εκμάθηση ελληνικής γλώσσας από οργανώσεις της κοινότητας, εθελοντές από την κοινότητα κλπ που μπορεί να είναι βοηθητικοί στην λειτουργία του κέντρου.
  • Οι Ξενώνες ή το Κέντρο να διαθέτουν όλη την απαραίτητη υποδομή όπως ικανός αριθμός κλινών, θέρμανση, ύδρευση, αποχέτευση.
  • Λειτουργία κοινωνικής υπηρεσίας, ύπαρξη διερμηνέα (που να γνωρίζει την γλώσσα των προσφύγων), νομικής υπηρεσίας, και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ειδικότερα θα πρέπει να προβλεφθεί πως τόσο οι ενήλικες όσο και οι ανήλικοι πολλές φορές έχουν πέσει θύματα βασανιστηρίων και για τον λόγο αυτό οι επαγγελματίες π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κλπ, θα πρέπει να έχουν ειδική εκπαίδευση π.χ. από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
  • Ξεχωριστός και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για ανήλικους που θα τους επιτρέπει πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε κοινωνικές υπηρεσίες και πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους, νομική υποστήριξη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και γενικότερα θα αποτελεί χώρο προστασίας των ανηλίκων με σεβασμό στα δικαιώματά τους.

Για την δημιουργία των Ξενώνων μπορεί να υπάρξει συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με το Υπουργείο Υγείας όσο και με Διεθνείς Οργανώσεις π.χ. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (βλ. μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων με την Ύπατη Αρμοστεία), Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης κλπ.

Η τεχνογνωσία υπάρχει, το θέμα είναι η πολιτική βούληση.

Πάτρα, Μάρτιος, 2007