ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΗΝΙΚΩΝ

The greek language school "en kinisi" (translation: in motion) is aiming at teaching some basic knowledge of the greek language
to any refugees and immigrants who are willing to learn.

The school is open Monday through Thursday 7:00pm - 9:00pm

Registration of new students takes place every Friday 6:00pm - 9:00pm

On Mondays, Tuesdays and Thurdays beginners classes are in session

On Wednesdays the advanced class is in session

The lessons are taught by 3 - 5 teachers one of whom is directing the process

This year our school has 60 registered pupils

Μετά από την πρώτη συνάντηση των υποψήφιων δασκάλων του σχολείου η οργανωτική ομάδα του σχολείου συζήτησε εκτενώς τα ζητήματα που προέκυψαν και έχουν να κάνουν κύρια με το χαρακτήρα του σχολείου και τον τρόπο λειτουργίας του.

Όπως είχαμε επισημάνει και στο πρώτο κάλεσμα, το σχολείο που θέλουμε δεν είναι ένα σχολείο «ειδικών». Δεν είναι ένα σχολείο- φροντιστήριο στο οποίο τόσο ο δάσκαλος όσο και ο μαθητής περνούν τις δύο ώρες του μαθήματος και φεύγουν χωρίς να έχουν καμία σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του σχολείου. Κι αυτό απορρέει από τους ίδιους τους στόχους που θέσαμε εξαρχής αλλά και από τις αναγκαιότητες που οδήγησαν στην ίδρυσή του. Ο στόχος δεν είναι μόνο να μάθουν κάποιοι μετανάστες ελληνικά. Είναι μέσα από την εκμάθηση των ελληνικών να κοινωνικοποιηθούν προς μία κατεύθυνση διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους με σύμμαχο τους την Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/τριών. Για αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι η βασική λειτουργία του δασκάλου δεν είναι μόνο η εκμάθηση των ελληνικών αλλά, μέσω αυτής, η ενδυνάμωση των μεταναστών/τριών στις πρωτοβουλίες που θα προκύψουν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση την έλλειψη εκπαιδευτικής επάρκειας και κατά συνέπεια την αναποτελεσματικότητα του σχολείου. Προσπάθεια είναι να συνδυαστούν τα σωστά ελληνικά με την σταδιακά ενεργητική συμμετοχή των μεταναστών και δραστηριοποίησή τους.

Η σχεδιαζόμενη πιλοτική δράση του σχολείου εκτιμούμε ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου και να περιλαμβάνει δύο τμήματα ενηλίκων – σε πρώτη φάση – των 10-15 ατόμων το καθένα. Χώρος στέγασης του σχολείου θα είναι ο χώρος που χρησιμοποιεί η Κίνηση (Ινστιτούτο Ν. Πουλατζάς) έχοντας κατά νου ότι σε σύντομο, ευχόμαστε, διάστημα θα χρειαστούμε έναν δικό μας χώρο στον οποίο θα μπορούσε να στεγαστεί τόσο η Κίνηση όσο και - εάν προκύψει ως αναγκαιότητα - το Στέκι των Μεταναστών, το οποίο θα χρηματοδοτείται από προγράμματα ΣΙΑΚ (Συμπράξεις Ιδιωτικών και Αυτοδιαθετόμενων Κεφαλαίων)!

Ως εκπαιδευτικό εργαλείο προτείνουμε τα εργαλεία με τα οποία διδάσκονται ήδη τα ελληνικά στο Forum των μεταναστών και στο σχολείο που λειτουργούν η Μαριανί με την Βασιλική κι αυτό γιατί υπάρχει ήδη μια εμπειρία με τις δυνατότητες και τις δυσκολίες της συγκεκριμένης μεθόδου, έτσι ώστε η προσαρμογή των δασκάλων στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις να είναι ομαλότερη και πιο αποτελεσματική.

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, το σχολείο θα διατηρεί αυτόνομη λειτουργία και δράση - με τρόπους και συλλογικότητες που επιλέγει το ίδιο το σχολείο - η οποία θα στηρίζεται στις αποφάσεις της συνέλευσης - ολομέλειάς του (οργανωτική ομάδα, δάσκαλοι και μαθητές) αλλά παράλληλα θα διατηρεί στενές σχέσεις με τις δραστηριότητες της Κίνησης με την οποία θα συναποφασίζει ευρύτερες δραστηριότητες.

Για παράδειγμα, η δημιουργία ενός αντιρατσιστικού φεστιβάλ θα απαιτούσε τόσο τη δέσμευση του συνόλου των μελών της Κίνησης όσο και την ιδιαίτερη και στοχευμένη δράση των συντελεστών του σχολείου.

Επίσης θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει συμμετοχή κάποιων εκ των δασκάλων στην οργανωτική ομάδα και το αντίστροφο βέβαια, ώστε να υπάρχει η αναγκαία αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων.

 

Θα πρέπει να επισημάνουμε τέλος, το γεγονός της δημιουργίας μιας ομάδας εργασίας της Κίνησης η οποία θα ασχοληθεί με τα ιδιαίτερα προβλήματα των μεταναστών και το διεκδικητικό πλαίσιο στο οποίο η Κίνηση θα έχει αναφορά.

 

 

Πάτρα, 25/2/08

Οργανωτική ομάδα του σχολείου