NEWS & ARTICLES

«Στο κρατητήριο θα έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει με μετανάστες» φέρεται να ήταν η απάντηση του εισαγγελέα στον δικήγόρο του κοινωνιολόγου Δημ. Παρσάνογλου -ο οποίος το Σάββατο διαμαρτυρήθηκε για ξυλοδαρμό μετανάστη από αστυνομικούς και κατέληξε κρατούμενος- όταν εκείνος υποστήριξε ότι ο πελάτης του λόγω επαγγέλματος έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν μετανάστες.

Read more...

Άλλη μία συγκέντρωση "αγανακτισμένων πολιτών" έλαβε μέρος στην πολύπαθη πλατεία του Αγ. Παντελεήμονα. Χαρακτηριστικό της διάθεσης και του ύφους της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι το Δελτίο Τύπου που στάλθηκε μέσω e-mail, το οποίο υπογράφεται από "επιτροπές πολιτών" διάφορων περιοχών της πρωτεύουσας και καλεί τον κόσμο να διαδηλώσει "για την απελευθέρωση της χώρας από τους αλλοδαπούς εισβολείς"!

Read more...


Κείμενο για τα Δικαιώματα των Προσφύγων

Τις Υποχρεώσεις της Πολιτείας

και Συνοπτικές Πληροφορίες για

τους Αιτούντες Άσυλο και Ταξιδιωτικά Έγγραφα

 

 

Α.

1. Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να ενημερωθούν οι πρόσφυγες που επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο για τα πραγματικά τους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ταυτόχρονα επιδιώκουμε να ενημερωθούν και οι πατρινοί πολίτες για τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας: τι οφείλει δηλαδή να προσφέρει στους πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, ώστε να μπορέσουν να ζητήσουν άσυλο.

Η επικρατούσα κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι γνωστή. Δεν γίνεται δεκτή ούτε καν η υποβολή των αιτήσεων ή απορρίπτονται ευθύς εξαρχής μόλις υποβληθούν. Η Ελληνική πολιτεία αρνείται να αναγνωρίσει την ιδιότητα του πρόσφυγα.

Παρά την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανυπαρξία και των πιο στοιχειωδών μέσων που η πολιτεία υποχρεούται να παρέχει ώστε να είναι δυνατή η κατάθεση αίτησης ασύλου. (π.χ. διερμηνείς, οργανωμένη υπηρεσία παροχής πληροφοριών, υποδοχής των αιτούντων και λήψης της προσωπικής συνέντευξης).

Παρά την αύξηση του αριθμού των προσφύγων καμιά ουσιαστική προσπάθεια για τη βελτίωση των αναγκαίων υπηρεσιών υποδοχής δεν γίνεται. Αντίθετα συνεχίζεται η παραπληροφόρηση των προσφύγων σε συνδυασμό με την αστυνομική βία, τις απειλές και τους εκφοβισμούς.

 

2. Ποιος είναι αρμόδιος για την παροχή ασύλου;

Αν και τα όργανα της Ε.Ε. πιέζουν για ακόμη πιο αυστηρές - δηλαδή απορριπτικές - διαδικασίες στη χορήγηση ασύλου, οι αποφασιστικές αρμοδιότητες παραμένουν σε κάθε κράτος μέλος. Συνεπώς, την ευθύνη για την παροχή ή τη μη παροχή ασύλου έχουν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές που πρέπει να ενεργούν με σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες. Στην Ελλάδα την αρμοδιότητα αυτή έχουν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Ελληνικής αστυνομίας (Υπουργείο Εσωτερικών).

Μετά και την ισχύ του γνωστού ως Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ (που αντικατέστησε την Σύμβαση του Δουβλίνου) αίτημα για άσυλο μπορεί να κατατεθεί μόνο στη χώρα από την οποία ο πρόσφυγας εισήλθε για πρώτη φορά στην Ε.Ε. Ακόμη κι αν κάποιος διαφύγει σε άλλη χώρα τότε εκεί δεν γίνεται δεκτή η αίτηση ασύλου. Υπάρχουν όμως χώρες, όπως η Νορβηγία, που λόγω της εξόφθαλμης παραβίασης των δικαιωμάτων των προσφύγων στην Ελλάδα, δεν εφαρμόζει τη Συνθήκη. Δέχεται αιτήσεις ασύλου και δεν επιστρέφει τους πρόσφυγες στη χώρα εισόδου (Ελλάδα).

 

3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις αλλά και την πρόσφατη εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 90 και Π.Δ. 96 του 2008), οι Ελληνικές αρχές υποχρεούνται να αναγνωρίζουν την ιδιότητα του ασύλου σε όλους εκείνους που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρουμε στη συνέχεια. Οφείλουν επίσης να έχουν οργανωτική επάρκεια για την υποδοχή των αιτήσεων και να παρέχουν διερμηνείς που να γνωρίζουν τη γλώσσα από οποιαδήποτε εθνικότητα και αν είναι ο αιτών. Απαγορεύεται να εξαναγκάσουν κάποιον να υπογράψει οτιδήποτε για το οποίο δεν είναι πλήρως ενημερωμένος και σίγουρος για το περιεχόμενό του.

Απαγορεύεται να κακομεταχειρίζονται και να κακοποιούν όσους συλλαμβάνουν χωρίς ταξιδιωτικά και προσωπικά έγγραφα και δεν μπορούν να επαναπροωθήσουν με τη βία ή να διώξουν κάποιον για παράνομη είσοδο.

 

4. Ποιος δικαιούται παροχής ασύλου

Πρόσφυγες χαρακτηρίζονται όλοι όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου δίωξης λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της κοινωνικής τάξης, των πολιτικών τους πεποιθήσεων ή λόγω κινδύνου της ζωής τους εξαιτίας κατοχικών καταστάσεων ή εμφύλιων πολέμων. Και είναι πια αποδεκτό πως οι πόλεμοι αυτοί σε πολλές χώρες του Τρίτου κόσμου (Ιρακ, Αφγανιστάν, Σουδαν, Νιγηρία, Σομαλία), άμεσα ή έμμεσα, προκαλούνται από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα στη Συνθήκη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που κυρώθηκε στη Γενεύη το 1951 και έχει υπογραφεί από 140 χώρες, αναφέρεται:

«πρόσφυγας είναι κάποιος που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και κινδυνεύει πραγματικά να υποστεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του εξαιτίας της ταυτότητάς του ή των πεποιθήσεών του. Δεν μπορεί ή δεν θέλει να επιστρέψει επειδή η κυβέρνησή του δεν μπορεί ή δεν θέλει να τον προστατέψει. Εξαιτίας της δίωξης που μπορεί να αντιμετωπίσει, ένας πρόσφυγας δικαιούται να προστατευθεί από μια εξαναγκαστική επιστροφή στη χώρα καταγωγής του. Εκτός από τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ο πρόσφυγας δικαιούται αυτήν την προστασία, όπως επίσης και προστασία από δίωξη για παράνομη είσοδο, έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα, και πρόσβαση σε μια μακροπρόθεσμη λύση. Αυτή μπορεί να είναι η ενσωμάτωση στη χώρα που του παρέχει άσυλο, η επανεγκατάσταση σε μια άλλη χώρα ή ο εθελούσιος επαναπατρισμός στη χώρα καταγωγής του, εφόσον αυτή γίνεται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.»

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όσοι αναγνωριστούν ως πρόσφυγες αποκτούν μια σειρά από δικαιώματα, τα οποία η πολιτεία έχει την ευθύνη να τους τα παρέχει: κοινωνικά, οικονομικά και κυρίως το δικαίωμα της νόμιμης παραμονής και της χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων.

 

Β.

5. Πως αναγνωρίζεται η ιδιότητα του πρόσφυγα;

Η ιδιότητα του πρόσφυγα αναγνωρίζεται από μια σειρά παραμέτρους:

 • Την προσωπική μαρτυρία του αιτούντος,

 • Το ιστορικό του έτσι όπως καταγράφεται στην προσωπική του συνέντευξη που λαμβάνεται με τη βοήθεια διερμηνέα και στο οποίο φαίνεται η αναγκαστική εγκατάλειψη της χώρας λόγω διώξεων, κινδύνων για τη ζωή του κλπ.

 • Τα πάσης φύσεως στοιχεία που ο ίδιος μπορεί να προσκομίσει

 • Τις ιατρικές γνωματεύσεις σε περίπτωση βασανισμών, και τέλος

 • Τη συγκεκριμένη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα προέλευσης (εμπόλεμη, εμφύλιες συγκρούσεις, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ).

Η αίτηση για άσυλο εξετάζεται ατομικά και αξιολογούνται όλα τα προηγούμενα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτούντες άσυλο οφείλουν να περιγράφουν με λεπτομέρειες το προσωπικό ιστορικό τους και την επικρατούσα κατάσταση στη χώρα προέλευσης αλλά και τους λόγους που τους οδήγησαν στην εγκατάλειψη της πατρίδας τους.

Σημειώνουμε ότι όπως έχει κριθεί από τα ελληνικά δικαστήρια, εφ’ όσον ο αιτών προέρχεται αποδεδειγμένα από εμπόλεμη χώρα και οι ισχυρισμοί του δεν μπορούν να ανταποδειχτούν, τότε πρέπει να γίνουν αποδεκτοί.

 

6. Υποβολή αίτησης, Προσωπική συνέντευξη

Δικαίωμα για υποβολή ασύλου έχει ο κάθε πρόσφυγας από τη στιγμή που εισέρχεται τα σύνορα αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά την παραμονή του στην χώρα. Η αίτηση είναι αναγκαίο να κατατεθεί στις Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα Ασφάλειας των Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας.

Κατά την προσωπική συνέντευξη, οι αρχές υποχρεούνται και επομένως ο αιτών έχει δικαίωμα να το απαιτήσει, εκτός από τον αρμόδιο αξιωματικό να υπάρχει και διερμηνέας που να γνωρίζει πολύ καλά τη γλώσσα του. Επιπλέον θεωρείται απαραίτητη στην όλη διαδικασία να έχει τη στήριξη και παρουσία ενός δικηγόρου. Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης ο αιτών μπορεί να απευθυνθεί στην Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων αλλά και σε άλλες κινήσεις και οργανώσεις αλληλεγγύης που παρέχουν αφιλοκερδώς νομική υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο αιτών θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους ζητεί το άσυλο, ακόμη κι αν ο αξιωματικός δεν τον ρωτήσει με σαφή τρόπο. Σημειώνουμε ότι «η αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής» δεν συνιστά λόγο παροχής ασύλου. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις που οι αξιωματικοί ρωτούν «καλόγνωμα» τον αιτούντα «αν επιθυμεί μια καλύτερη ζωή». Μια τέτοια δήλωση οδηγεί κατ’ ευθείαν στην απόρριψη της αίτησης. Μόνον λόγοι εξαναγκασμένης εγκατάλειψης της χώρας του λόγω δίωξης, κινδύνων για τη ζωή του κλπ, συνιστούν προϋποθέσεις χορήγησης ασύλου. Στο τέλος της συνέντευξης ο αξιωματικός υποχρεούται να την ξαναδιαβάσει με την παρουσία διερμηνέα και μόνο στο βαθμό που ο αιτών συμφωνεί, την υπογράφει.

Επαναλαμβάνουμε ότι κατά την συνέντευξη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία, εκτός του διερμηνέα, και του δικηγόρου για να αποφεύγεται η πρόωρη απόρριψη της αίτησης ασύλου, πριν δηλαδή αυτή αποσταλεί στην αρμόδια επιτροπή.

Όπως ήδη αναφέραμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙ, η αίτηση ασύλου πρέπει να γίνεται όχι στη χώρα που βρίσκεται ο πρόσφυγας, αλλά στη χώρα από την οποία αρχικά πέρασε μέσα στην Ε.Ε. Για το λόγο αυτό ο Κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙ καταγγέλλεται από τις ανθρωπιστικές κινήσεις και οργανώσεις και ζητείται η κατάργησή του.

 

Από τους πρόσφυγες ζητούν να δηλώσουν μια διεύθυνση την οποία συνήθως δεν έχουν. Για το λόγο αυτό η Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/τριών θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται στους αιτούντες η δυνατότητα να δηλώνουν μια σταθερή διεύθυνση για διαμονή τους, ώστε η αίτηση ασύλου να γίνεται απρόσκοπτα. Επίσης η Κίνηση θα επιδιώξει να τους προσφέρει κάθε δυνατή νομική υποστήριξη.

 

7. Εξέταση του αιτήματος για άσυλο

Το αίτημα ασύλου πρέπει να εξεταστεί από τα κεντρικά αρμόδια όργανα («Αποφαινόμενη Αρχή» του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε πρώτο βαθμό και από μία ειδική «Επιτροπή Προσφυγών» του Υπουργείου Εσωτερικών σε δεύτερο βαθμό). Η κρίση της Επιτροπής Προσφυγών είναι η αποφασιστική. Το αίτημα δεν εξετάζεται από τον αξιωματικό που παίρνει την προσωπική συνέντευξη. Παρ’ όλα αυτά παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο ο αστυνομικός που παίρνει τη συνέντευξη να την απορρίπτει την ίδια ακριβώς στιγμή. Αυτό, που προφανώς αποτελεί διαταγή ανώτερων πολιτικών αξιωματούχων, είναι εντελώς παράνομο, αφού η κρίση σε πρώτο βαθμό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της «Αποφαινόμενης Αρχής»

 

8. Καθεστώς παραμονής μέχρι την έκδοση της απόφασης

Αφού κατατεθεί η αίτηση ασύλου χορηγείται ροζ κάρτα που αποτελεί το Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδαπού. Με το Δελτίο αυτό επισημοποιείται πλέον η παραμονή του στην Ελλάδα. Το Δελτίο - ροζ κάρτα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 6 μήνες στην αστυνομική αρχή, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση στην αίτηση ασύλου. Στο Δελτίο θα αναγράφεται η διεύθυνση η οποία έχει δηλωθεί στην αίτηση ως χώρος διαμονής (ή το κέντρο υποδοχής στο οποίο έχει οδηγηθεί ο πρόσφυγας). Όταν εκδοθεί η απόφαση θα σταλεί στην διεύθυνση αυτή. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματος για άσυλο είναι παράνομη κάθε επαναπροώθηση ή απέλαση σε άλλη χώρα.

Επίσης όσοι έχουν κάνει αίτηση για άσυλο, δικαιούνται πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη καθώς και το δικαίωμα στην εργασία. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο αλλά και οι ενήλικοι να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας που η ίδια η πολιτεία έχει την υποχρέωση να τους προσφέρει.

 

9. Αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας

Όταν το αίτημα ασύλου γίνει δεκτό χορηγείται στον αιτούντα και την οικογένειά του η σχετική απόφαση και «Δελτίο Ταυτότητας Πρόσφυγα» με Άδεια παραμονής 5ετούς διάρκειας. Αυτή η Άδεια μπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρόνο. Με την Άδεια ο πρόσφυγας μπορεί να ταξιδέψει νόμιμα προς όλες τις χώρες της Ε.Ε.

 

10. Σε περίπτωση απόρριψη της αίτησης

Αν η αίτηση ασύλου απορριφθεί σε πρώτο βαθμό ο αιτών άσυλο έχει προθεσμία 30 ημερών για να ασκήσει προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης. Αν κατατεθεί προσφυγή, το μέτρο της αναχώρησης αναστέλλεται και η υπόθεση επανεξετάζεται από την Επιτροπή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία οφείλει να καλέσει τον ενδιαφερόμενο κατά την εξέταση της προσφυγής και να ακούσει τις απόψεις του.

 

11. Για τους ανήλικους (κάτω των 18 ετών)

Οι διεθνείς συνθήκες υποχρεώνουν το ελληνικό κράτος και τις αρχές να ορίσουν επίτροπο που θα έχει την ευθύνη για τους ανήλικους πρόσφυγες. Σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει οι ίδιοι οι ανήλικοι πρόσφυγες, (με την υποστήριξη των Κινήσεων αλληλεγγύης) να ζητήσουν να οριστεί προσωρινός επίτροπος από την πολιτεία. Αυτός οφείλει να παρακολουθεί όλη τη διαδικασία ασύλου αλλά και τη διαμονή και την ασφαλή παραμονή του στην Ελλάδα. Επί πλέον αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει στους ανήλικους και χώρο διαμονής με κατάλληλες συνθήκες.

Επισημαίνουμε εδώ ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις ο επίτροπος έχει επί της ουσίας παρέμβει.

 

12. Χορήγηση επικουρικής και διεθνούς προστασίας (Π.Δ. 96/2008)

Εκτός της χορήγησης ασύλου η πρόσφατη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία προβλέπει και τη χορήγηση επικουρικής προστασίας σε περιπτώσεις αιτούντων που δεν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που αναφέραμε. Προβλέπει επίσης τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και ταξιδιωτικών εγγράφων για μια σειρά λόγους μεταξύ των οποίων οικογενειακοί (περιπτώσεις επανένωσης οικογένειας), υγείας, βασανισμών κλπ.

 

 

 

Γ.

Παρά τα 15 χρόνια παρουσίας των προσφύγων στην πόλη μας, πολλοί συμπολίτες (μεταξύ των οποίων και οι επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης) ζουν ακόμη με την ψευδαίσθηση ότι μπόρα είναι και θα περάσει. Ένα κέντρο -φυλακή στο Δρέπανο ή κάπου αλλού (μακριά πάντως από την Πάτρα), μια ισχυρή θωράκιση του λιμανιού να μην περνάει τίποτα, μια καλή επιχείρηση σκούπα (ευτυχώς τώρα πια δεν ακούγεται), και πιστεύουν πως θα απαλλαγούμε από το βάρος τους.

Η Κίνηση πιστεύει πως ούτε η επίκληση του αιτήματος «δώστε άσυλο», (στην οποία πρόσφατα προσχώρησαν και οι επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης) είναι αρκετή.

Η πόλη με τις πολιτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές κινήσεις αλληλεγγύης σ’ αυτό το μέτωπο του ασύλου, πρέπει και μπορεί να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Να δράσει οργανωμένα και κινηματικά.

Δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι θα υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα.

Το«Κοινό Σύμφωνο για την Μετανάστευση» που τον περασμένο Οκτώβρη (2008) υπογράφτηκε από τους αρμόδιους υπουργούς της Ε.Ε. δείχνει πως το δικαίωμα του άσυλου (όπως καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Γενεύης, το 1951), αμφισβητείται όλο και πιο πολύ. Και οι πρόσφυγες γίνονται ένα ακόμη εργαλείο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε.

Παρ’ όλα αυτά πιστεύουμε πως μόνο η μαζική χορήγηση ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων (σε συνδυασμό με ένα Ανοικτό Κέντρο φιλοξενίας μέσα στα όρια του Δήμου Πατρέων) μπορεί να αποτελέσουν τις βάσεις ενός βιώσιμου σχεδίου διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος πριν αυτό πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Επί πλέον τα ταξιδιωτικά έγγραφα, μπορούν να κτυπήσουν δραστικά και τα κυκλώματα της λαθραίας διακίνησης των προσφύγων που τα τελευταία χρόνια λυμαίνονται το λιμάνι της Πάτρας.

Απευθυνόμενοι, τέλος, προς τους ίδιους τους πρόσφυγες τους λέμε πως δεν ισχυριζόμαστε πως μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά τους ούτε τους υποσχόμαστε άμεση χορήγηση ασύλου. Γνωρίζουν, άλλωστε, πολύ καλά από μόνοι τους και τη βία και την άρνηση της ελληνικής πολιτείας. Δεσμευόμαστε, όμως, πως στην περίπτωση που αποφασίσουν να υποβάλουν αίτηση ασύλου θα μας βρουν δίπλα τους, πρόθυμους να τους προσφέρουμε κάθε δυνατή νομική, τεχνική και ηθική υποστήριξη.

 

 

 

Παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο και σε ζητήματα υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων

 

 • Παρέμβαση – διαδήλωση κατά την επίσκεψη Σιούφα στα Δημοτικά Λουτρά την προσπάθεια γκρεμίσματος του καταυλισμού από κατασταλτικές δυνάμεις με τις «ευλογίες» της Νομαρχίας.

 • Συμμετοχή σε τέσσερις συνολικά πορείες με πρόσφυγες

1.1η μαζική (2.000 άτομα εκ των οποίων 1.000 πρόσφυγες) στις ?

2. Πορεία για τον θάνατο 15χρονου με κατάληξη στην πλ. Όλγας

3. Πορεία Πρωτομαγιάς

4 Πορεία στο κέντρο της Πάτρας, παρέμβαση σε συναυλία του Δήμου στην πλ. Γεωργίου.

 • Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για γκρέμισμα καταυλισμού.

 • Ένσταση στην πολεοδομία για το θέμα του καταυλισμού και συμμετοχή κατά την διαδικασία της εκδίκασης. Τελικά λήφθηκε η τελική απόφαση για μη αρμοδιότητα της Πολεοδομίας και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο.

 • Παρέμβαση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για το θέμα των προσφύγων από την Κίνηση και τον Β. Χατζηλάμπρου.

 • Δημιουργία σχετικής πρότασης – θέσεων της Κίνησης για τα χαρακτηριστικά των ξενώνων φιλοξενίας.

 • Δύο παρεμβάσεις σε Δημοτικά Συμβούλια και παράδοση σχετικής πρότασης της Κίνησης για τα χαρακτηριστικά των Ανοικτών Ξενώνων Φιλοξενίας

 • Ενημέρωση για το ζήτημα του καταυλισμού και τις προτάσεις της Κίνησης σε βουλευτές, πολιτικά κόμματα, δημοτικές και νομαρχιακές παρατάξεις, εργατικό κέντρο.

 • Δύο συναντήσεις με Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδας. Η πρώτη αφορούσε στην ενημέρωση του και κατάθεση προτάσεων Κίνησης καθώς και σχετικό μας αίτημα για σύσκεψη φορέων. Η δεύτερη αφορούσε στην διακοπή του νερού στον καταυλισμό από την ΔΕΥΑΠ που ζητήθηκε η παρέμβασή του.

 • Πρόσκληση για σχετικά ψηφίσματα συμπαράστασης σε φορείς. Κάποιοι από τους φορείς που έβγαλαν σχετικά ψηφίσματα

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΙΝΑ

ΤΕΙ Πάτρας – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Εργατικό Κέντρο?

 • Μηνύσεις για ξυλοδαρμό ανηλίκων από αστυνομικούς και λιμενικούς.

 • Δημιουργία ομάδας νομικής υποστήριξης.

 • Συνεργασία με άλλες οργανώσεις

 

 

Παρεμβάσεις έμπρακτης αλληλεγγύης

 • 5 μήνες (Ιανουάριος?- Ιούνιος) – κάθε Σάββατο- παροχή τροφίμων στον καταυλισμό και ρούχων.

 • Ιατρική φροντίδα με λειτουργία ιατρείου από ομάδα γιατρών της Κίνησης. Τελικά καταφέραμε να κινητοποιηθούν άλλες μονάδες όπως Γιατροί χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου, Υγειονομική Περιφέρεια.

 • Μεταφορά Αφγανών στο νοσοκομείο από μέλη της Κίνησης και φίλους.

 • Παρεμβάσεις σε νοσοκομεία για νοσηλεία Αφγανών.

 • Βοήθεια σε πλήθος πρακτικών θεμάτων

 • Αναρίθμητες επισκέψεις ενδιάμεσα στην εβδομάδα στον καταυλισμό από μέλη της Κίνησης για βοήθεια σε πρακτικά θέματα

 • Συμμετοχή αλλά και πρόκληση συνελεύσεων μέσα στον καταυλισμό μαζί με τους πρόσφυγες.

 

 

Παρεμβάσεις σε κοινωνικό επίπεδο και επίπεδο προπαγάνδισης.

 

 • Δημιουργία ενημερωτικών φακέλων για δημοσιογράφους

 • Δημιουργία και έκδοση αφίσας της Κίνησης και φυλλαδίου.

 • Συνεντεύξεις τύπου, δελτία τύπου, συνεντεύξεις και παρουσία μελών της Κίνησης με παρεμβάσεις στα δελτία ειδήσεων των τοπικών καναλιών αλλά και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας

 • Συνεντεύξεις σε ΜΜΕ εξωτερικού: Channel 4, Γερμανικό Δίκτυο Ραδιοφωνίας, 2 δημοσιογράφους από Ιταλία, ένας δημοσιογράφος από Γερμανία.

 • Άρθρα σε πολιτικές εφημερίδες και περιοδικά

 • Μαζική αποστολή e-mail σε πλήθος οργανώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το ζήτημα του καταυλισμού.

 • Εκδήλωση μαζί με λογοτέχνες στο Μ. Λόγου και Τέχνης

 • Αφισοκολλήσεις

 • Μοίρασμα προκηρύξεων και αφίσσας στην πλ. Γεωργίου

 • Μοίρασμα φυλλαδίων στην γειτονιά της Ηρ. Πολυτεχνείου

 • Έκθεση φωτογραφίας στην πλ. Όλγας και μοίρασμα φυλλαδίων

 • Μοίρασμα φυλλαδίων της Κίνησης στις 20/6/06 – Ημέρα Προσφύγων

 • Τραπεζάκι σε: ΤΕΙ Πάτρας, Εκδήλωση στο Παν/μιο από Διάδραση?

 • Παρεμβάσεις από μέλη της Κίνησης σε

Εκδήλωση Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών

Εκδήλωση Αντιεξουσιαστικής Κίνησης

Ημερίδα στο ΤΕΙ για το trafficking με συμμετοχή του Προέδρου του ΔΟΜ Εσδρά – βγήκε και σχετικό ψήφισμα.

Συναυλία Φαραντούρη – και μοίρασμα φυλλαδίων

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

 

 • Οργάνωση και λειτουργία σχολείου μεταναστών για τρεις μήνες ως πιλοτική φάση

 • Γιορτή σχολείου 21/6/08 με την συμμετοχή των μεταναστών

 • Ποδηλατάδα – τμήμα Τετάρτης- από δασκάλους και μαθητές του σχολείου 28/6/08

 • Επαφές με οργανώσεις μεταναστών στην Πάτρα για γνωστοποίηση της λειτουργίας της Κίνησης

 • Λειτουργία ομάδας στο εσωτερικό της Κίνησης με στόχο την ενημέρωση των μελών της Κίνησης για τα θέματα της (αντι) μεταναστευτικής πολιτικής και της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Και βέβαια ζητάμε από την Κίνηση εμείς οι ίδιοι γιατί δεν έκανε περισσότερα!

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση της «Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών /στριων» για την Υποκρισία και αδιαφορία χωρίς προηγούμενο της Δημοτικής αρχής

Η δημοτική αρχή με επικεφαλή τον κ. Φούρα για ακόμα μια φορά έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι αδιαφορεί για την ανοικτή πληγή που αντιμετωπίζει η Πάτρα εξαιτίας της προσφυγιάς στην οποία έχουν εξαναγκαστεί εκατοντάδες πρόσφυγες προερχόμενοι από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες όπου υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση.

Τα αιτήματα που κατατέθηκαν από την πλευρά της «Κίνησης», στηρίχθηκαν και από άλλες δημοτικές παρατάξεις, προκειμένου να ζουν οι πρόσφυγες αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, για σταματήσουν οι άθλιες συνθήκες που δημιουργούνται στον πρόχειρο καταυλισμό που έχει στηθεί στην Ηρώων Πολυτεχνείου και αφορούσαν:

Τη συμβολή και της Δημοτικής Αρχής στην ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών που έχει ένας άνθρωπος για τροφή, νερό, WC, ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, προκειμένου να ζουν με ανθρώπινες συνθήκες αλλά και υγειώς

 • Να σταματήσουν οι συλλήψεις και οι βιαιοπραγίες εις βάρος των προσφύγων.
 • Άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για χορήγηση ασύλου.
 • Χωροθέτηση Ανοικτών Ξενώνων Φιλοξενίας, που προβλέπετε και από τους διεθνείς κανονισμούς
 • Δημιουργία στο άμεσο μέλλον Ανοικτών Ξενώνων Φιλοξενίας με συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με το Υπουργείο Υγείας όσο και με Διεθνείς Οργανώσεις π.χ. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, όπως έχει γίνει σε αρκετές περιπτώσεις δήμος Αθηνών, Χίου και αλλού.

Η στάση που κράτησε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του κ. Φούρα, είναι να ξαναψηφίσει το ίδιο ψήφισμα που η ίδια είχε στηρίξει πριν από σχεδόν δύο μήνες και με το οποίο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από την πλευρά του Δήμου. Αφού, μπορεί να αποτελεί ένα δακρύβρεχτο δημοψήφισμα που όμως είναι επί της ουσίας κενό.

Με τη στάση της αυτή η παράταξη του κ. Φούρα συνεχίζει την ίδια λογική της αδιαφορίας, απραγίας και υποκρισίας που ακολούθησαν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Μάλιστα αντί να πάρει έστω την πρωτοβουλία να ζητήσει από την κυβέρνηση και το υπουργείο εσωτερικών να συμβάλλει όπως αντιστοιχεί στην επίλυση του προβλήματος, προτίμησε απλώς να αναφέρει για ακόμα μια φορά τις ευθύνες της κυβέρνησης και του υπουργού – που υπάρχουν και που είναι τεράστιες – αλλά να μην αποφασίσει ούτε να διεκδικήσει τα στοιχειώδη. Αρνήθηκε ακόμα να διαθέσει ακόμα και ένα κοντέινερ στο οποίο γιατροί της «Κίνησης» και της Ε.Ι.Ν.Α. που προσφέρουν ήδη εθελοντικά της υπηρεσίες τους για εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους πρόσφυγες προκειμένου να είναι υγιείς, με το πρόσχημα ότι θα διωχθεί ποινικά αν το τοποθετήσει σε ιδιωτικό χώρο. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι υποκριτικό και ψευδές αφού υπάρχει δημόσιος χώρος στον οποίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί χωρίς να υπάρχει κανένας γραφειοκρατικός λόγος που να το εμποδίζει, αυτό που δεν υπάρχει όμως είναι η βούληση.

Αυτό που έχει κάνει με την μέχρι τώρα στάση της η Δημοτική αρχή, είναι να αφήνει τους πρόσφυγες στη μοίρα τους, τους κατοίκους να ψάχνουν μόνοι για μια λύση στο αδιέξοδο, τα κυκλώματα δουλεμπορίας να πλουτίζουν, ενώ βρίσκει στήριγμα και κρύβεται πίσω από την αγανάκτηση ορισμένων «γνωστών» μεγαλοεπιχειρηματιών της περιοχής.

Από τη δική μας την πλευρά ως «Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων προσφύγων και Μεταναστών /στριών» θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε από τις Τοπικές Αρχές και την κυβέρνηση να κάνουν το αυτονόητο, να προσφέρουν στους πρόσφυγες αυτά που δικαιούνται.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους πρόσφυγες που βρίσκονται στις απάνθρωπες αυτές συνθήκες αλλά και στους Πατρινούς που θέλουν να συμβάλλον στο να πάψει αυτή η απαράδεκτη και άθλια κατάσταση που μόνο προβλήματα δημιουργεί (συσσώρευση σκουπιδιών, υπαίθρια αποχωρητήρια, συνωστισμός εξαθλιωμένων ανθρώπων).

Θα συνεχίσουμε, όμως, να απαιτούμε από τις αρχές, κεντρικές, τοπικές και αστυνομικές, να αναλάβουν τις ευθύνες και να ικανοποιήσουν τα αυτονόητα δικαιώματα των προσφύγων και όχι να οξύνουν αντί να επιλύουν την κατάσταση. Επιπλέον, θα είμαστε απέναντι σε κάθε ενέργεια που έχει χαρακτηριστικά ρατσισμού.

Καλούμε όλους και όλες, είτε μένουν στην περιοχή γύρω από τον καταυλισμό είτε όχι, να συμβάλλουν στην προσπάθεια και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και να βάλουμε τέλος στην υποκρισία όλων όσων κάνουν πολλά για το «φαίνεσθαι» αλλά τίποτα για την ουσία.

Πάτρα, 27 Μαρτίου 2008