Ανακοίνωση 8/10/2013

Print PDF

Σε καιρούς που το αίσθημα της αλληλεγγύης τονώνεται ιδιαίτερα έστω και λόγω βίαιων ανατροπών, προκύπτουν περισσότερες δομές οι οποίες βασίζονται στη συλλογική και ισότιμη συνεισφορά και δράση των μελών τους.

Η Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων Προσφύγων & Μεταναστών/-στριών, η οποία από το 2007 λειτουργεί με ανοικτές συνελεύσεις/διαδικασίες και ισότιμη συμμετοχή των μελών της, ανακοινώνει πως στο χώρο της (Ιωάννου Βλάχου 19) θα συστεγάζεται πλέον με το “ΣΤΑΚΡΑΕΛΙ”, ένα Δίκτυο Τοπικής Αλληλέγγυας Οικονομίας το οποίο λειτουργεί βάσει παρόμοιων αρχών με αυτών της Κίνησης.

Επιπλέον, με αφορμή το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, ανακοινώνεται ότι έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες από το σχολείο Ελληνικών Εν Κινήσει, τα οποία πραγματοποιούνται στο χώρο της Κίνησης.

(Οι συνελεύσεις της Κίνησης πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στις 21.00)